Rectorat

Rector- Caisîn Simion, dr., conf.univ., rectorat@iic.md, 022-24-41-64, 022-85-46-77

Prorector pentru activitatea didactică – Spinei Ion, dr., conf.univ., spinei@iic.md, 022-85-46-68

Prorector pentru dezvoltarea instituţională – Vancea Ilie, vancea@iic.md,  022-85-46-71

Prorector pentru activitatea ştiinţifică – Tintiuc Tatiana, dr., conf.univ., ttintiuc@iic.md, 022-85-46-84

Secretar științific – Țurcan Grigore, tucan@iic.md, 022-85-46-76

     Secţii

Secţia Personal şi secretariat – Stângu Vera, stingu@iic.md, tel. 022-24-41-64

Secţia Studii şi asigurarea calităţii – Ţurcan Grigore, turcan@iic.md, tel. 022-85-46-72

Contabilitatea – Magla Olga, magla@iic.md, tel. 022-85-46-85

Secţia Asistenţă informatică – Ursan Victor, ursan@iic.md, tel. 022-85-46-99

Biblioteca – Rudaia Tamara, tamara@iic.md, tel. 022-85-46-73

Secţia Administrativ-gospodărească – Țibulischi Serghei, 022-85-46-92

     Catedre

Catedra Limbi Străine: șef catedră – Shwarzwald Iulia, docor in filologtie, 022-85-46-76, ilcica@yahoo.co.uk

Catedra Tehnologii Informaţionale: șef catedră – Fedotova Svetlana, lector superior, 022-85-46-79, svetlana@iic.md

Catedra Economie: șef catedră -Tocan Parascovia, dr., conf. univ., 022-85-46-81 partocan@yahoo.com

Catedra Psihologie – șef catedră, dr., conf. univ., Tintiuc Tatiana, 022-85-46-84, tintiuc@iic.md

Catedra Drept – șef catedră, dr., conf. univ., Sosna Boris, sosnaboris@mail.ru

Centrul de învăţământ la distanţă, Țibulischi Liuba, liuba@iic.md, tel. 022-85-46-90