Члены сената

 1.  Caisîn Simion, preşedintele Senatului, rector
 2.  Ţurcan Grigore, secretar, şef Secţia Studii şi Asigurarea Calităţii
 3. Spinei Ion, prorector
 4.  Vancea Ilie, prorector
 5. Tintiuc Tatiana, prorector
 6. Magla Olga, contabil-șef
 7.  Bezerău Aliona, şef Secţia Studii şi Asigurarea Calităţii
 8. Rîngaci Valentin, catedra Tehnologii Informaţionale
 9.  Schwarzwald Iulia, şef catedră Limbi Străine
 10. Sosna Boris, şef catedră Drept
 11. Tocan Parascovia, şef catedră Economie
 12.  Fedotova Svetlana,  şef catedră Tehnologii Informaţionale
 13.  Stîngu Vera, şef secţie Personal şi Secretariat
 14.  Ţibulischi Liuba, șef Centru Învățământ la Distanță
 15.  Carchilan Lilia, șef Secție Marketing
 16.  Rudaia Tamara, şef Bibliotecă
 17. Reprezentantul auditorilor