Catedra Limbi moderne


Translator limba engleză


Profesor limba engleză


Recalificare limba engleză

Misiunea

Misiunea catedrei Limbi Moderne constă în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul limbilor moderne (profesori, traducători, interpreţi, cercetători) prin asigurarea formării şi aplicării unor competenţe şi abilităţi racordate la cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea cu succes a absolvenţilor.
Preocupările fundamentale ale membrilor catedrei privesc formarea şi consolidarea la studenţi a deprinderilor de comunicare la nivel avansat pentru a deveni cei mai buni în domeniul de activitate ales.Acorduri de colaborare

Catedra Limbi Moderne are acorduri de colaborare cu Ambasada Marii Britanii şi Ambasada SUA din Chişinău, Agenţia ACCELS, IREX din Chişinău, Fundaţia SOROS din Moldova, are programe de colaborare cu St. Louis Community College (Missouri, USA), Maricopa Community College (Arizona, USA), University of Missouri (St. Louis, UMSL), Universitatea Lingvistică din Moscova, Institutul Pedagogic din Reazani (Rusia), Universitatea din Mississippi, SUA, Oxford (Marea Britanie), Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Naţională de Comerţ din Ukraina (Kiev, Ukraina), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Corpul Păcii.Catedra Limbi Moderne
oferă următoarele programe educaționale:

Calificare suplimentară

Translator limba engleză


Detalii

Profesor limba engleză


Detalii

Recalificare limba engleză pentru cadre didactice


Detalii

Translator limba engleză