Grafică computaţională şi sisteme editoriale

Absolvenţii devin specialişti calificaţi în grafică, design şi machetare. În cadrul acestui program, se studiază toate instrumentele specializate atît de populare în ziua de astăzi.

Lista disciplinelor:

  • Arhitectura PC & echipamente perifirice
  • Procesorul de texte MS Word
  • Sistemul de operare MS Windows
  • Grafică tridimensionale(3D studio Max)
  • Proiectare grafice asistate de PC (AutoCAD)
  • Sisteme editoriale (QuarkXpress, Adobe InDesign)
  • Sisteme grafice de rastru (Adobe PhotoShop, Image Ready)
  • Sisteme grafice vectoriale (Corel Draw, Adobe Illustrator)
  • Tehnici de scanare şi recunoaştere