Business și administrarea afacerilor

Business și administrare

Denumirea disciplinelor de studii:

 1. Discipline fundamentale:
 1. Microeconomia
 2. Teoria evidenţei contabile
 3. Macroeconomia
 4. Contabilitate financiară
 5. Psihologie organizaţională
 1. Discipline de specializare:
 1. Dreptul afacerilor
 2. Marketing
 3. Management
 4. Asigurări şi reasigurări
 5. Managementul riscurilor
 6. Managementul inovaţiilor
 7. Managementul resurselor umane
 8. Planificarea businessului
 9. Analiza economico-financiară
 10. Contabilitate de gestiune
 11. Finanţele firmei
 12. Managementul investiţiilor
 13. Managementul strategic
 14. Comunicarea în afaceri şi negocieri
 15. Logistica firmei
 16. Metode şi tehnici fiscale
 17. Managementul comparat
 18. Managementul calității
 19. Psihologia managerială
 1. Discipline opţionale:
 1. Tehnologii informaţionale în administrarea afacerilor (MS project, MS PowerPoint, Web design)
 2. Principii şi metode de gestiune a resurselor umane
 3. Managementul relaţiilor cu publicul
 4. Managementul timpului

Durata studiilor – 2 ani
Forma de studii – serală sau e-learning.
Costul studiilor – 8900 lei/an.