Finanțe și contabilitatea firmei

Finanțele și contabilitatea firmei

Denumirea disciplinelor de studii:

 1. Discipline fundamentale:
 1. Asigurări și reasigurări
 2. Planificarea businessului
 3. Teoria evidenței contabile
 4. Analiza economico-financiară
 5. Control și audit
 6. Organizarea contabilității
 7. Standardele naționale de contabilitate
 8. Finanțele firmei
 9. Contabilitatea practică
 1. Discipline opţionale:
 1. Tehnologii informaţionale în administrarea afacerilor (MS project, MS PowerPoint, Web design)
 2. Managementul riscurilor
 3. Metode și tehnici fiscale
 4. Strategii financiare și investiționale în întreprinderi

Durata studiilor – 2 ani
Forma de studii – serală sau e-learning.
Costul studiilor – 8900 lei/an.