Information technologies

Информационные технологии

Studenţii care aleg acest domeniu devin specialişti în sfera tehnologiilor informaţionale şi asigură implimentarea tehnologiilor informaţionale în întreprinderi industriale, comerciale, de stat şi individuale. Specialiştii elaborează sisteme informaţionale, realizează configurarea şi întreţinerea softurilor, proiectarea bazelor de date şi întreţinerea reţelelelor computaţionale.

Lista disciplinelor:

 • Arhitectura PC şi echipamente perifirice
 • Bazele algoritmizării şi programare
 • Proiectare baze de date si limbajul SQL
 • Reţele computaţionale şi protocoale. Internet
 • Sistemul de operare MS Windows
 • Administrare servelelor Web
 • Administrare SO MS Windows
 • Aplicaţii multimedia (Flash)
 • Baze de date corporative(SGBD Oracle
 • Creare paginilor Web (HTML,CSS)
 • Elaborare aplicaţii Java
 • Elaborare Java applets
 • Gestiunea proiectelor (MS Project)
 • Grafică de rastru (PhotoShop)
 • Grafică tridimensionale (3DMax)
 • Grafică vectorială (Corel Draw)
 • Limbajul JavaScript
 • Procesorul textual MS Word
 • Programare orientată pe obiecte
 • Proiectare grafice asistate de PC (AutoCAD)
 • SGBD MS Access
 • Tabele de calcul MS Excel
 • Sistemul editorial Adobe InDesign
 • Elaborare aplicaţii Web (PHP)
 • Tehnologii moderne WEB (ASP.NET)