documents

INSTITUTUL  DE  FORMARE  CONTINUĂ

          Admiterea la studii are loc în baza studiilor superioare sau medii de specialitate în perioada de la 05 iunie până la 18 septembrie 2017.

          Actele necesare:

  1. Buletinul de identitate (original şi copia simplă)
  2. Fotografie 3x4 – 1 buc.
  3. Actul despre studii (original şi copia simplă)
  4. Confirmare de la locul de muncă (pentru cei ce se înscriu la cursuri de recalificare a cadrelor didactice)
  5.  Fişa personală (se completează la depunerea actelor)
  6. Actul şi copia simplă care confirmă schimbarea numelui (în caz de necesitate)
  7. Chitanţa care confirmă achitarea taxei de studii conform prevederilor Contractului (se elibereazî la încheierea contractului).

     Remarcă: Deţinătorii diplomelor de studii ale altor state iniţial vor legaliza actele de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

  Admiterea la cursurile de perfecţionare/specializare/cursuri tematice/cursuri multidisciplinare are loc pe parcursul întregului an de studii.