Retraining courses

Programe

de  recalificare pentru  cadre didactice  din învățământul preuniversitar
anul de studii 2017-2018


Institutul de Formare Continuă organizează recalificarea profesională
la următoarele specialităţi:

 1. Limba engleză
 2. Psihologie
 3. Pedagogie preşcolară
 4. Pedagogie clase primare
 5. Psihopedagogie specială
 6. Management educațional
 7. Managementul educației incluzive
 8. Bazele antreprenoriatului
 9. Informatica
 10. Geografia
 11. Istoria
 12. Istoria şi educaţia civică
 13. Educaţia tehnologică

Durata studiilor - 1 an
Costul cursurilor - 3900 lei

         Modul de organizare:

 • cu întreruperea activităţii de muncă;
 • fără întreruperea activităţii de muncă;
 • în regim de instruire la distanţă (fără cheltuieli de transport, cazare, diurnă).


Informaţii suplimentare la nr. de telefoane:
022-85-46-71, 022-85-46-68, 022-85-46-89, 022-24-41-64

şi la adresa rectorat@iic.md