Structura Institutului

Rectorat

  Rector

  Caisîn Simion,
  dr., conf.univ.

  022-24-41-64
  022-85-46-77

  rectorat@iic.md

  Prorector
  pentru activitatea didactică

  Spinei Ion,
  dr., conf.univ.

  022-85-46-68

  spinei@iic.md

  Prorector
  pentru dezvoltarea instituţională

  Vancea Ilie

  022-85-46-71

  vancea@iic.md

  Prorector
  pentru activitatea ştiinţifică

  Tintiuc Tatiana,
  dr., conf.univ.

  022-85-46-84

  ttintiuc@iic.md

 
Secţii

  Șef secţia
  Personal şi secretariat

 Stângu Vera

  022-24-41-64

  stingu@iic.md

  Șef secţia Studii
  şi asigurarea calităţii

 Ţurcan Grigore

 022-85-46-72

  turcan@iic.md

  Contabil-șef

  Magla Olga

  022-85-46-85

  magla@iic.md

  Șef secția Centru
  Învățămînt la distanță                                    

 Țibulischi Liuba

  022-85-46-90

  liuba@iic.md

  Șef secţia Marketing

  Socolovschi
   Angela

  022-85-46-94

 socolovscaia@gmail.com

  Șef secţia
  Asistenţă informatică

  Ursan Victor

  022-85-46-99

  ursan@iic.md

  Șef Bibliotecă

  Rudaia Tamara

  022-85-46-73

  tamara@iic.md

  Șef secţia Administrativ-
  gospodărească

  Țibulischi
  Serghei

  022-85-46-92

 

 

 


Catedre

Șef catedră
 Limbi Străine

  Shwarzwald  Iulia
  docor in filologtie

022-85-46-76

  ilcica@yahoo.co.uk
 

Șef catedră
Tehnologii Informaţionale

  Fedotova Svetlana
  lector superior

022-85-46-79

  svetlana@iic.md

Șef catedră Psihologie

  Tintiuc Tatiana
   dr., conf. univ.

022-85-46-84

  tintiuc@iic.md

Șef catedră Economie

   Parascovia
   dr., conf. univ.

022-85-46-81

  partocan@yahoo.com

Șef catedră Drept

   Sosna Boris
   dr., conf. univ.

 

  sosnaboris@mail.ru