Cursuri de perfecționare 10 credite

Institutul de Formare Continuă Vă informează:

În anul de studii 2017-2018 cursurile de formare continuă 10 credite pentru cadrele didactice, manageriale și psihologii școlari se vor desfășura fără întreruperea activității de muncă prin metoda Blended regim offline.

       Graficul desfășurării cursurilor:

2017

2018

21.08.2017-02.09.2017

04.09.2017-16.09.2017

18.09.2017-30.09.2017

02.10.2017-14.10.2017

16.10.2017-28.10.2017

30.10.2017-11.11.2017

13.11.2017-25.11.2017

27.11.2017-09.12.2017

11.12.2017-23.12.2017

25.12.2017-06.01.2018

08.01.2018-20.01.2018

22.01.2018-03.02.2018

05.02.2018-17.02.2018

19.02.2018-03.03.2018

05.03.2018-17.03.2018

19.03.2018-31.03.2018

02.04.2018-14.04.2018

16.04.2018-28.04.2018

30.04.2018-12.05.2018

14.05.2018-26.05.2018

28.05.2018-09.06.2018

11.06.2018-23.06.2018

25.06.2018-07.07.2018

 
Durata studiilor – 2 săptămâni
Costul studiilor – 500 lei
Înscrierea la cursuri se efectuează în biroul nr.209 sau online
Informații suplimentare 022-85-46-71, 022-85-46-89
Adresa noastră: Chișinău, bd. Decebal 139