Cursuri de perfecționare 20 credite

Institutul de Formare Continuă Vă informează
că în anul de studii 2017-2018 cursurile de formare continuă
20 credite profesionale 
pentru cadrele didactice, manageriale și psihologii școlari se vor desfășura fără întreruperea activității de muncă în limbile română și rusă (cu traducere simultană)

         Graficul desfășurării cursurilor:

2017

2018

26.08.2017-22.09.2017

23.09.2017-20.10.2017

21.10.2017-17.11.2017

18.11.2017-15.12.2017

16.12.2017-12.01.2018

13.01.2018-09.02.2018

10.02.2018-09.03.2018

10.03.2018-06.04.2018

07.04.2018-04.05.2018

05.05.2018-01.06.2018

02.06.2018-29.06.2018

 
Durata studiilor: 20 credite – 4 săptămâni     Costul: 20 credite – 990 lei

Înscrierea la cursuri se efectuează în biroul nr.209 sau online 

Informații suplimentare la nr. tel. 022 85 46 71, 022 85 46 89

Adresa noastră: Chișinău, bd. Decebal 139