Cursuri de perfectionare
Cursuri de perfecționare 2018 - 20 credite (150 ore) - Gratis - în baza ordinului de delegare
* Obligatoriu de îndeplinit
Numele *
Prenumele *
De unde ați aflat despre noi? *
Buletinul de identitate seria și numărul *
Numarul de indentitate *
Sexul *
Data, luna și anul nașterii *
Adresa de domiciliu *
Telefon Mobil *
Telefon domiciliu
Telefon serviciu
Email *
Studiile (Instituția de învățământ, orașul, anul) *
Locul de muncă (funcția) *
Specialitatea *
Perioada de desfășurare a cursurilor *

I.  INSTITUŢIA  DE  ÎNVĂŢĂMÎNT  SE  OBLIGĂ:

1.1. Să asigure în modul stabilit înmatricularea auditorilor la cursurile de perfecţionare/recalificare

1.2. Să asigure condiţiile necesare pentru instruire.

1.3. Să acorde fiecărui auditor documentul respectiv de absolvire a cursurilor, în cazul în care acesta a îndeplinit cu succes planul de studii.

 II.  AUDITORUL  (ENTITATEA)  SE  OBLIGĂ:

2.1. Până la începutul studiilor Auditorul / Entitatea să achite suma de 990 lei sau să prezinte ordinul de delegare semnat de directorul entității.

2.2. Să însuşească materialul didactic conform planului si programelor de instruire. Să susţină probele de evaluare în termenele stabilite.

2.3. Să respecte Regulamentul de ordine internă stabilit în Instituţia de învăţământ. La încălcarea de către auditor a obligaţiunilor prevăzute de către acest Regulament, instituţia de învăţământ are dreptul de a-l exmatricula fără a restitui suma achitată.

 

III.  DISPOZIŢII  FINALE:

3.1. În cazul nesusţinerei probelor de evaluare în termenele stabilite din motive întemeiate, auditorului i se acordă posibilitatea de susţinere repetata.

3.2. Certificatul de perfecţionare se eliberează auditorului numai în cazul îndeplinirii cu succes a programelor de studii şi susţinerii probelor de evaluare.

3.3. Costul Certificatului în mărime de 30 de lei este achitat de către Auditor în contabilitatea Instituţiei de învăţământ.

3.4. Contractul intră în vigoare din momentul semnării de către ambele părţi şi este valabil până la sfârşitul cursurilor.

3.5. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Apăsați butonul „Trimite” o singură dată și așteptați 15 secunde!

În cazul în care nu vă vine contractul pe poșta electronică timp de 30 minute,
apelați la numărul: 022-85-46-89, 022-85-46-71

După înregistrare – prezentați ordinul de delegare pe info@iic.md
sau în bir. 209, bd. Decebal 139!