Specialitati si Tarife

Costul contractului pentru anul de studii 2017-2018

 1. Calificare suplimentară

Catedra Limbi Moderne și clasice

 1. Profesor de limba engleză       9900
 2. Translator de limba engleză    9900
   

Catedra Tehnologii Informaţionale

 1. Tehnologii Informaționale (Informatician)                                                 9900
 2. WEB design si Programare Web (Web-master)                                         9900
 3. Programarea sistemelor informaţionale (Programator)                          9900
 4. Grafica computaţională şi sisteme editoriale (Designer-machetator)   9900
 5. Rețele de calculatoare (Administrator rețele)                                            9900

Catedra Pedagogie și Psihologie

 1. Psihologie (Psiholog)    8900
 2. Logopedie (Logoped)   3900

Catedra Economie

 1. Business şi administrare (Manager Business şi administrare)    8900
 2. Contabilitate (Contabil)                                                                       8900
 3. Finanțe și contabilitatea firmei (Economist)                                    8900

Instruirea are loc în limbile română şi rusă, dimineaţa şi seara
În cazul achitării integrale a contractului beneficiați de reduceri până la 10%

 

 1. Cursuri Recalificare cadre didactice      3900
 1. Modulul Psihopedagogie                        2400
 1. Cursuri de perfecționare
 1. 20 credite profesionale                990
 2. 10 credite profesionale                500

Informații suplimentare: 022 85 46 89
                                             022 85 46 71
                                             022 85 46 94

Programe educaționale     Diplome și durata studiilor     Forma contractului

Regulamentul admiterii     Documente necesare