Admiterea la studii are loc în baza studiilor superioare sau medii de specialitate

          Actele necesare:

  1. Copia Buletinului de identitate
  2. Copia Diplomei de licență sau echivalentă acesteia
  3. Fotografie color format 3×4 cm – 1
  4. Confirmare de la locul de muncă (pentru cei ce se înscriu la cursuri de calificare suplimentară pentru cadre didactice)
  5.  Fișa personală (se completează la încheierea contractului)
  6. Copia Actului, care confirmă schimbarea numelui (în caz de necesitate)
  7. Ordin de încasare, care confirmă achitarea taxei de studii conform prevederilor Contractului.

     Remarcă: Deținătorii diplomelor de studii ale altor state, inițial vor legaliza actele de studii la Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Admiterea la cursurile de perfecționare/specializare/cursuri tematice/cursuri multidisciplinare are loc pe parcursul întregului an de studii.

Programe educaționale     Diplome și durata studiilor    
Specialități și tarife     Regulamentul admiterii