Diplome şi durata studiilor

Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 193 din 24.03.2017, modificat prin  HG104 din 27.02.2019, MO 76-85/01.03.2019 art.129; în vigoare 01.03.2019 prevede:

P.45. Formarea profesională continuă a adulţilor, în funcţie de complexitate, se realizează prin:

1) cursuri tematice şi programe de perfecționare/specializare – până la 90 de ore;

2) cursuri şi programe de perfecționare/specializare de scurtă durată – de la 90 de ore până la 300 de ore;

3) cursuri şi programe de perfecționare/specializare multidisciplinare – de la 300 de ore până la 600 de ore;

4) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelurile 3, 4, 5 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – de la 540 de ore până la 900 de ore;

5) cursuri şi programe de calificare suplimentară pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare aceluiaşi domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 de ore până la 1800 de ore;

6) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelurile 3, 4, 5 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 de ore până la 1800 de ore;

7) cursuri şi programe de recalificare profesională pentru nivelul 6 ISCED, corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 1800 de ore până la 2700 de ore.

P.47. Pentru cursurile și programele de recalificare profesională și calificare suplimentară, furnizorul de formare profesională continuă a adulților eliberează certificate și diplome:

1) în baza studiilor de nivel 3 ISCED – certificate de calificare;

2) în baza studiilor de nivel 4 ISCED/5 ISCED – diplome de nivel ISCED 4/ISCED 5;

3) în baza studiilor superioare – diplome de nivel 6 ISCED.

Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice, aprobată prin Ordinul MECC nr. 92 din 30.01.2019, prevede:

P.8. Programele de formare profesională  continuă sunt realizate în contextul formării profesionale continue a cadrelor didactice și pot avea următoarele forme de organizare

– învățământ cu frecvență la zi;

– învățământ cu frecvență  redusă;

– învățământ la distanță.

P.21. Prestatorii de servicii de formare profesională continuă pot furniza următoarele tipuri de programe:

– programe de formare profesională continuă, multimodulare, o dată la 3 ani, conform art. 133, alin. 2, lit. a) și art. 134, alin. 4, lit. b) din Codul Educației: program de lungă durată – 600 ore (150 ore contact direct și 450 ore activități practice și individuale) – 20 credite;

– programe de calificare suplimentară – 1800 ore (450 ore contact direct și 1350 ore activități practice și individuale) – 60 credite;

– programe de recalificare profesională – 3600 ore (900 contact direct și 2700 ore activități practice și individuale) – 120 credite;

Instruirea se face în limba română şi rusă, 3-4 zile pe săptămână
dimineaţa de la 9:00 până la 13:00 şi seara de la 18:00 până la 22:00

De asemenea sunt folosite tehnologiile de instruire la distanţă (E-learning)
Adresa Institutului: bd. Decebal 139, MD-2060 Chișinău, Moldova
Primirea actelor: luni – vineri de la orele 9:00 până la 18:00
Comisia de Admitere – biroul 209
Nr. tel:  022 85 46 89, 022 85 46 71

e-mail: info@iic.md