Programe educaționale

Institutul de Formare Continuă
oferă următoarele programe educaționale:

Recalificare profesională:

Catedra Pedagogie și Psihologie :

 1. Psihologie
 2. Logopedie

Catedra Tehnologii Informaționale:

 1. Tehnologii Informaționale
 2. Ingineria software

Catedra Limbi Străine:                        

 1. Traducător/Interpret Limba engleză
 2. Filolog Limba engleză

  Calificare profesională suplimentară pentru cadrele didactice:

  1. Psihopedagogie specială
  2. Pedagogie preșcolară
  3. Pedagogie în învățământul primar
  4. Geografie
  5. Limbi străine (Limba engleză)
  6. Istorie
  7. Psihologie
  8. Psihopedagogie

  Cursuri de perfecționare:

   

  Documente necesare     Diplome și durata studiilor     Forma contractului

  Regulamentul admiterii

  2060 MD Chișinău, bd. Decebal 139
  tel. 022-85-46-89, 022-85-46-71

  https://www.facebook.com/InstitutulDeFormareContinua