Rectorat

Rector

Caisîn Simion dr., conf.univ.

022-24-41-64

022-85-46-77

rectorat@iic.md

Prorector pentru activitatea didactică

Spinei Ion dr., conf.univ.

022-85-46-68

spinei@iic.md

Prorector pentru dezvoltarea instituțională

Vancea Ilie

022-85-46-71

vancea@iic.md

Prorector pentru activitatea științifică

Tintiuc Tatiana, dr., conf.univ.

022-85-46-84

tintiuc@iic.md

 

Secții

Șef secția Personal și secretariat

Stângu Vera

022-24-41-64

stingu@iic.md

Șef secția Studii și asigurarea calității

Bezerău Aliona

022 85 46 72

bezerau@iic.md

Secretar științific

Ţurcan Grigore

022-85-46-72

turcan@iic.md

Contabil-șef

Magla Olga

022-85-46-85

magla@iic.md

Șef secția Centru Învățământ la distanță

Țibulischi Liuba

022-85-46-90

liuba@iic.md

Șef secția Marketing și Consiliere

Socolovschi Angela

022-85-46-94

socolovschi@iic.md

Șef secția Asistentă informatică

Frunze Alexei

022-85-46-99

frunze@iic.md

Șef Bibliotecă

Rudaia Tamara

022-85-46-73

tamara@iic.md

Șef secția Administrativ-gospodărească

Țibulischi Serghei

022-85-46-92

serghei@iic.md

Catedre

Șef catedră Limbi Străine

Shwarzwald Iulia, docor in filologtie

022-85-46-76

ilcica@yahoo.co.uk

Șef catedră Tehnologii Informaționale

Fedotova Svetlana, lector superior

022-85-46-79

svetlana@iic.md

Șef catedră Psihologie

Tintiuc Tatiana, dr., conf. univ.

022-85-46-84

tintiuc@iic.md

Șef catedră Economie

Tocan Parascovia, dr., conf. univ.

022-85-46-81

partocan@yahoo.com

Șef catedră Drept

Sosna Boris, dr., conf. univ.

022-85-46-81

sosnaboris@mail.ru