Membrii Senatului

 1.  Caisîn Simion, preşedintele Senatului, rector
 1.  Ţurcan Grigore, secretar, şef Secţia Studii şi Asigurarea Calităţii
 1. Spinei Ion, prorector
 1.  Vancea Ilie, prorector
 1. Tintiuc Tatiana, prorector
 1.  Rîngaci Valentin, catedra Tehnologii Informaţionale
 1.  Schwarzwald Iulia, şef catedră Limbi Străine
 1. Sosna Boris, şef catedră Drept
 1. Tocan Parascovia, şef catedră Economie
 1.  Fedotova Svetlana,  şef catedră Tehnologii Informaţionale
 1.  Stîngu Vera, şef secţie Personal şi Secretariat
 1.  Ţibulischi Liuba, șef Centru Învățământ la Distanță, preşedintele Comitetului Sindical
 1.  Magla Olga, contabil-șef
 1.  Rudaia Tamara, şef Bibliotecă
 1.  Meleca Elena, anul I, Limbi străine