Programe educaționale

Institutul de Formare Continuă
oferă următoarele programe educaționale:

 1. Calificare suplimentară:

Catedra Psihologie și Pedagogie:

 1. Psihologie
 2. Logopedie

Catedra Tehnologii Informaționale:

 1. Tehnologii Informaționale
 2. Web design și programare web
 3. Programarea Sistemelor Informaționale
 4. Grafica computațională și sisteme editoriale
 5. Rețele de calculatoare

Catedra Limbi Moderne:                        

 1. Translator limba engleză
 2. Profesor limba engleză

Catedra disciplinelor economice:

 1. Contabilitate
 2. Finanțe și contabilitatea firmei
 3. Business și administrarea afacerilor
 1. Cursuri Recalificare cadre didactice
 2. Modul Psihopedagogic
 3. Cursuri de perfecționare:

5. Cursuri tematice:

 1. Limba engleză
 2. 1C-contabilitate

Documente necesare     Diplome și durata studiilor     Forma contractului

Regulamentul admiterii

2060 MD Chișinău, bd. Decebal 139
tel. 022-85-46-89, 022-85-46-71

https://www.facebook.com/InstitutulDeFormareContinua