Структура института

Rectorat

Rector- Caisîn Simion, dr., conf.univ., rectorat@iic.md, 022-24-41-64, 022-85-46-77

Prorector pentru activitatea didactică - Spinei Ion, dr., conf.univ., spinei@iic.md, 022-85-46-68

Prorector pentru dezvoltarea instituţională - Vancea Ilie, conf.univ., vancea@iic.md,  022-85-46-71

Prorector pentru activitatea ştiinţifică - Tintiuc Tatiana, dr., conf.univ., ttintiuc@iic.md, 022-85-46-84

Secretar științific – Țurcan Grigore, turcan@iic.md, 022-85-46-76

Secţii

Secţia Personal şi secretariat - Stângu Vera, stingu@iic.md, tel. 022-24-41-64

Secţia Studii şi asigurarea calităţii - Bezerău Aliona, aliona.mocan1971@gmail.com, tel. 022-85-46-72

Contabilitate - Magla Olga, magla@iic.md, tel. 022-85-46-85

Secţia Asistenţă informatică - Frunze Alexei, tel. 022-85-46-99

Biblioteca - Rudaia Tamara, tamara@iic.md, tel. 022-85-46-73

Secţia Administrativ-gospodărească - Țibulischi Serghei, 022-85-46-92

Centru Învățămînt la distanță - Țibulischi Liuba, tel. 022-85-46-90, liuba@iic.md

Catedre

Catedra Limbi Străine: șef catedră - Shwarzwald Iulia, docor in filologtie, 022-85-46-76, ilcica@yahoo.co.uk

Catedra Tehnologii Informaţionale: șef catedră - Fedotova Svetlana, lector superior, 022-85-46-79, svetlana@iic.md

Catedra Economie: șef catedră -Tocan Parascovia, dr., conf. univ., 022-85-46-81 partocan@yahoo.com

Catedra Psihologie - șef catedră, dr., conf. univ., Tintiuc Tatiana, 022-85-46-84, tintiuc@iic.md

Catedra Drept - șef catedră, dr., conf. univ., Sosna Boris, sosnaboris@mail.ru