Lista membrilor Consiliului de Administraţie

 1. Caisîn Simion, rector, preşedintele Consiliului
 2. Spinei Ion, prorector
 3. Vancea Ilie, prorector
 4. Tintiuc Tatiana, prorector
 5. Ţurcan Grigore, secretarul Consiliului
 6. Magla Olga, contabil-şef
 7. Bezerău Aliona, şef Secţie Studii şi Asigurarea Calităţii
 8. Stîngu Vera, şef Secţie Personal şi Secretariat
 9. Ţibulischi Liuba, șef Centru Învățământ la Distanță
 10. Socolovschi Angela, șef Secție Marketing
 11. Țibulischi Serghei, șef Secție Administrativ Gospodărească
 12. Rudaia Tamara, şef Bibliotecă
 13. Frunze Alexei, inginer, Secția Asistență Informatică