Disciplinele de studii la specialitate Ingineria Software:

 • Arhitectura PC și echipamente periferice
 • Proiectarea bazelor de date și limbajul SQL
 • Inițiere în programare
 • Sistemul de operare MS Windows
 • Crearea paginilor Web (HTML, CSS)
 • Programare modulară  (C/C++)
 • Programare aplicaţii Oracle
 • Limbajul de programare JavaScript
 • Programare orientată pe obiecte ( Java)
 • WEB designul 
 • Limbajul de programare PHP
 • Javascript Frameworks și biblioteci
 • Programare GUI  (awt, swing)
 • Rețele de calculatoare și protocoale Internet
 • Limbajul de programare Python
 • Tehnologii moderne WEB (ASP.NET)
 • Limbajul XML
 • Metode de compilare
 • Structuri  de date și metode de programare
 • Programare în C#
 • Proiectarea orientate pe obiecte (UML, Șabloane de proiectare)

https://iic.md/ro/studii/calificare-suplimentara/catedra-tehnologii-informationale/