Institutul de Formare Continuă
anunță Admiterea 2022-2023
la următoarele programe educaționale:

Recalificare profesională

Catedra Pedagogie și Psihologie

Psihologie

Logopedie

Catedra Limbi Străine

Traducere și interpretare (Limba engleză)

Limbi străine (Limba engleză)

Catedra Tehnologii Informaționale

Tehnologia informației

Ingineria software


  Calificare profesională suplimentară pentru cadre didactice

  Geografie

  Istorie

  Educație tehnologică

  Limba engleză

  Pedagogie în învățământul primar

  Pedagogie preșcolară

  Psihologie

  Psihopedagogie specială

   Cursuri de perfecționare

   20 credite profesionale

   10 credite profesionale

   Vă așteptăm cu plăcere: Chișinău, bd. Decebal 139
   tel. 022-85-46-71, 022-24-41-64, 022-85-46-89

   https://www.facebook.com/InstitutulDeFormareContinua