Institutul de Formare Continuă Vă informează
că în anul de studii 2020-2021 cursurile de formare continuă 20 credite profesionale pentru cadrele didactice, manageriale și psihologii școlari se vor desfășura fără întreruperea activității de muncă în limbile română și rusă (cu traducere simultană)

          Vor fi utilizate trei forme de învățământ:

  • cu frecvență,
  • webinare (regim online),
  • blended (îmbinare regim offline și cel online).
Cursurile conțin 24 de webinare grupate în 3 module:
  • Modulul de subiecte psihopedagogice (pedagogia nouă)
  • Modulul de subiecte de proiectare didactică (planificarea / organizarea învățământului la distanță)
  • Instrumentele cadrului didactic pentru învățământul la distanță-2021

Pentru a vă înregistra la un curs de perfecționare selectați unul din butoanele de mai jos