Institutul de Formare Continuă Vă informează
că în anul de studii 2019 cursurile de formare continuă 20 credite profesionale pentru cadrele didactice, manageriale și psihologii școlari se vor desfășura fără întreruperea activității de muncă în limbile română și rusă (cu traducere simultană)

          Vor fi utilizate trei forme de învățământ:

  • cu frecvență,
  • webinare (regim online),
  • blended (îmbinare regim offline și cel online).
Programul de formare:
  • Securitatea elevilor în mediul online și rolul cadrelor didactice
  • Prevenirea epuizării profesionale a cadrelor didactice
  • Metode moderne de predare/învățare
  • Evaluarea rezultatelor școlare
  • Dezvoltarea abilităților digitale – didactica digitală 
  • Didactica disciplinei

Pentru a vă înregistra la un curs de perfecționare selectați unul din butoanele de mai jos