Conferința științifico-practică
”INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ”
este destinată cadrelor didactice
cu scopul de a partaja noile tehnologii din educație
și de a face schimb de experiență.

565 Participanți

din Republica Moldova și România

200 de comunicări

prezentate în cadrul secțiunilor

10 workshopuri

cu prezentarea celor mai noi tehnologii în educație

Conferința din 2019 a VII-a ediție

02.06.2018

La această sesiune au participat 170 de cadre didactice în regim real și prin utilizarea tehnologiilor în regim online. Au fost organizate 5 secțiuni de lucru.

23.06.2018

La această sesiune au participat 395 de cadre didactice în regim real și prin utilizarea tehnologiilor în regim online. Au fost organizate 5 secțiuni de lucru și 10 workshopuri.

30.11.18 - 01.12.18

În cadrul acestei sesiuni urmează să fie organizate 8 secțiuni și 10 workshopuri.

Programul conferinței

Conferința științifico – practică

INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

Acces online – clasă în limba română – goo.gl/y5zky1 sau bit.ly/2NGUqCQ

Acces online – clasă cu traducere simultană în limba rusă – goo.gl/DoSK8e

29 noiembrie 2019

Aula 328

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților

09:30 – 10.00 Cuvânt de salut

Corneliu POPOVICI, ministrul Educației, Culturii și Cercetării al RM

Simion CAISÎN, dr. conf. univ., rector, Institutul de Formare Continuă

10:00 – 11:30 Ședința în plen

 1. Neuroștiința în formarea continuă a cadrelor didactice

Tatiana TINTIUC, dr., conf.univ., Institutul de Formare Continuă

 1. Monitorizarea – funcție managerială

Pavel MACARI, dr., șt.fiz.-mat., Director LT Academician ”Constantin Sibirschi”

 1. Dezideratul verbal în contextul formării continue a cadrelor didactice

Adrian GHICOV, dr., hab.,conf. univ., Institutul de Științe ale Educației

 1. Axele valorice ale dezvoltării curriculumului național

Vladimir GUȚU, dr., hab., profesor univ., decan USM

11:30 – 12:00 Pauză

Acces online:

Atelier de lucru 1 – goo.gl/DzDP5r

Atelier de lucru 2 – goo.gl/MWffW7

Atelier de lucru 3 – goo.gl/MFmY7U

Atelier de lucru 4 – goo.gl/VQ3qyE

Atelier de lucru 5 – bit.ly/34UBl5O

 

12:00 – 13:30 Ateliere de lucru (în paralel)

1    Chestionare interactive (Google Forms, Socrative)                            aud. 310

      moderator –  Ina ȚARĂLUNGĂ, lector IFC                                    

2    Instrumente pentru învățare / evaluare (Quizlet, Quizizz, Kahoot)     aud. 312

      moderator – Dionis PASCARU, lector IFC                                      

3    Creare video lecții interactive (Screencast-O-matic, YouTube)          aud. 320

      moderator – Maria HARTI, lector IFC                                            

4    Creare lecții interactive (LearningApps, Padlet)                                 aud. 341

      moderator – Liuba ȚIBULISCHI, drd. Șef CID IFC                        

5    Servicii GEO în clasă (Google Maps, Wikimapia)                             aud. 323

      moderator – Elena FEDOTOVA, lector IFC                                    

13:30 – 14:00 Pauză

14:00 – 15:30 Ateliere de lucru (în paralel)

1    Chestionare interactive (Google Forms, Socrative)                            aud. 310

      moderator –  Ina ȚARĂLUNGĂ, lector IFC                                    

2    Instrumente pentru învățare / evaluare (Quizlet, Quizizz, Kahoot)     aud. 312

      moderator – Dionis PASCARU, lector IFC                                      

3    Creare video lecții interactive (Screencast-O-matic, YouTube)          aud. 320

      moderator – Maria HARTI, lector IFC                                            

4    Creare lecții interactive (LearningApps, Padlet)                                 aud. 341

      moderator – Liuba ȚIBULISCHI, drd. Șef CID IFC                        

5    Servicii GEO în clasă (Google Maps, Wikimapia)                             aud. 323

      moderator – Elena FEDOTOVA, lector IFC                                    

Conferința științifico – practică

INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

Acces online:

Secția 1 – goo.gl/y5zky1

Secția 2 – goo.gl/Upb4gy

Secția 3 – goo.gl/zaDBGQ

Secția 4 – goo.gl/CEHvYs

Secția 5 – goo.gl/VcaKVQ

30 noiembrie 2019

 

08:30 – 09:00 Înregistrarea participanților

09:00 – 11.00 Ședințe în 5 secțiuni paralele

Inovații pedagogice în educația timpurie     aud. 343

moderator – Elena DAVIDESCU, dr.conf.univ., lector univ. IFC

Inovații pedagogice în învățământul primar           aud. 327

moderator – Tatiana TINTIUC, dr.conf.univ., prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul secundar și profesional tehnic (discipline reale)     aud. 328

moderator – Ion SPINEI, dr.conf.univ., prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul secundar și profesional tehnic (discipline umaniste) aud. 329

moderator – Ilie VANCEA, prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul extrașcolar/vocațional          aud. 325

moderator – Aliona BEZERĂU, șef SAC IFC

11:00 – 11:15 Pauză

11:15 – 13:00 Ședințe în 6 secțiuni paralele

Inovații pedagogice în educația timpurie     aud. 343

moderator – Elena DAVIDESCU, dr.conf.univ., lector univ. IFC

Inovații pedagogice în învățământul primar           aud. 327

moderator – Tatiana TINTIUC, dr.conf.univ., prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul secundar și profesional tehnic (discipline reale)     aud. 328

moderator – Ion SPINEI, dr.conf.univ., prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul secundar și profesional tehnic (discipline umaniste) aud. 329

moderator – Ilie VANCEA, prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul extrașcolar/vocațional          aud. 325

moderator – Aliona BEZERĂU, șef SAC IFC

13:00 – 13:30 Pauză

13:30 – 15:15 Ședințe în 6 secțiuni paralele

Inovații pedagogice în educația timpurie     aud. 343

moderator – Elena DAVIDESCU, dr.conf.univ., lector univ. IFC

Inovații pedagogice în învățământul primar           aud. 327

moderator – Tatiana TINTIUC, dr.conf.univ., prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul secundar și profesional tehnic (discipline reale)     aud. 328

moderator – Ion SPINEI, dr.conf.univ., prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul secundar și profesional tehnic (discipline umaniste) aud. 329

moderator – Ilie VANCEA, prorector IFC

Inovații pedagogice în învățământul extrașcolar/vocațional          aud. 325

moderator – Aliona BEZERĂU, șef SAC IFC

15:15 – 15:30 Pauză

15:30 – 16:00 Ședința de totalizare

Conferința științifico – practică

INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

Acces online – clasă în limba română – goo.gl/y5zky1 sau inovest.iic.md/r7m07bj23sn/

Acces online – clasă cu traducere simultană în limba rusă – goo.gl/DoSK8e

28 iunie 2018

Aula 328

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților

09:30 – 09.40 Cuvânt de salut

Simion CAISÎN, dr. conf. univ., rector, Institutul de Formare Continuă

Reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM

09:40 – 11:30 Ședința în plen

 1. Dezideratul verbal în contextul formării continue a cadrelor didactice

Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației, vicedirector pentru asigurarea calității studiilor, LLMTI ”Socrate”

 1. Generația Z și lumea tehnologiilor moderne,

Tatiana TINTIUC, dr. conf. univ., prorector, Institutul de Formare Continuă

 1. Importanța evaluărilor obiective pentru luarea deciziilor

Ion Spinei, dr. conf. univ., prorector Institutul de Formare Continuă

 1. Atenție copii! Pregătirea pentru viitor prin Dezvoltarea personală

Simion CAISÎN, dr. conf. univ., rector, Institutul de Formare Continuă

11:30 – 12:00 Pauză

Acces online:

Atelier de lucru 1 – goo.gl/DzDP5r

Atelier de lucru 2 – goo.gl/MWffW7

Atelier de lucru 3 – goo.gl/MFmY7U

Atelier de lucru 4 – goo.gl/VQ3qyE

Atelier de lucru 5 – inovest.iic.md/r4r7j737lzf/

 

12:00 – 13:30 Ateliere de lucru (în paralel)

 1. Chestionare interactive (Google Forms) – 308

moderator –  Ina ȚARĂLUNGĂ, lector IFC

 1. Instrumente pentru învățare / evaluare (Quizizz) – 312 moderator – Ludmila IVANCOV, lector IFC
 2. Creare video lecții interactive (Screencast-O-matic) – 320 moderator – Maria HARTI, lector IFC
 3. Creare lecții interactive (CORE app) – 335

 moderator – Liuba ȚIBULISCHI, drd. Șef CID IFC

 1. Training – ”Dezvoltarea personală a profesorilor” – 327

moderator – Tatiana TINTIUC, dr.conf.univ., prorector IFC

Doina MALIGA, inginer, IFC

13:30 – 14:00 Pauză

14:00 – 15:30 Ateliere de lucru (în paralel)

 1. Chestionare interactive (Google Forms) – 308

moderator –  Ina ȚARĂLUNGĂ, lector IFC

 1. Instrumente pentru învățare / evaluare (Quizizz) – 312 moderator – Ludmila IVANCOV, lector IFC
 2. Creare video lecții interactive (Screencast-O-matic) – 320 moderator – Maria HARTI, lector IFC
 3. Creare lecții interactive (CORE app) – 335

 moderator – Liuba ȚIBULISCHI, drd. Șef CID IFC

 1. Training – ”Dezvoltarea personală a profesorilor” – 327

moderator –  Tatiana TINTIUC, dr.conf.univ., prorector IFC

Doina MALIGA, inginer, IFC

Conferința științifico – practică

INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

Acces online:

Secția 1 – goo.gl/y5zky1

Secția 2 – goo.gl/Upb4gy

Secția 3 – goo.gl/zaDBGQ

Secția 4 – goo.gl/CEHvYs

Secția 5 – goo.gl/VcaKVQ

Secția 6 – inovest.iic.md/r1b57ezp2ot/

29 iunie 2019

 

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților

09:30 – 11.00 Ședințe în 6 secțiuni paralele

 1. Inovații pedagogice în era digitală – 328

moderator – Tatiana TINTIUC, dr.conf.univ., prorector IFC

 1. Didactica digitală – 335

moderator – Aliona BEZERĂU, șef SAC IFC

 1. Metode moderne de predare / învățare – 327

moderator – Ilie VANCEA, prorector IFC

 1. Metode moderne de predare / învățare – 329

moderator – Ludmila IVANCOV, lector IFC

 1. Evaluarea rezultatelor școlare – 215

moderator – Ion SPINEI, dr.conf.univ., prorector IFC

 1. Rolul relației profesor-elev în procesul educațional – 213 moderator Elena DAVIDESCU, dr.conf.univ., lector IFC

11:00 – 11:15 Pauză

 

 

11:15 – 13:00 Ședințe în 6 secțiuni paralele

 1. Inovații pedagogice în era digitală – 328

moderator – Tatiana TINTIUC, dr.conf.univ., prorector IFC

 1. Didactica digitală – 335

moderator – Aliona BEZERĂU, șef SAC IFC

 1. Metode moderne de predare / învățare – 327

moderator – Ilie VANCEA, prorector IFC

 1. Metode moderne de predare / învățare – 329

moderator – Ludmila IVANCOV, lector IFC

 1. Evaluarea rezultatelor școlare – 215

moderator – Ion SPINEI, dr.conf.univ., prorector IFC

 1. Rolul relației profesor-elev în procesul educațional – 213 moderator Elena DAVIDESCU, dr.conf.univ., lector IFC

13:00 – 13:30 Pauză

13:30 – 15:15 Ședințe în 6 secțiuni paralele

 1. Inovații pedagogice în era digitală – 328

moderator – Tatiana TINTIUC, dr.conf.univ., prorector IFC

 1. Didactica digitală – 335

moderator – Aliona BEZERĂU, șef SAC IFC

 1. Metode moderne de predare / învățare – 327

moderator – Ilie VANCEA, prorector IFC

 1. Metode moderne de predare / învățare – 329

moderator – Ludmila IVANCOV, lector IFC

 1. Evaluarea rezultatelor școlare – 215

moderator – Ion SPINEI, dr.conf.univ., prorector IFC

 1. Rolul relației profesor-elev în procesul educațional – 213 moderator Elena DAVIDESCU, dr.conf.univ., lector IFC

15:15 – 15:30 Pauză

15:30 – 16:00 Ședința de totalizare

PROGRAMUL

Conferinței științifico-practice

Cu participare internațională

INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

Data desfășurării: 02.06.2018

Locul desfășurării: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Decebal 139, Institutul de Formare Continuă

02 iunie 2018

9.30 – 10.00 – Înregistrarea participanților

10.00 – 11.00 –  Ședință în plen

11.00 – 11.30 – Pauză de cafea

11.30 – 13.00 – Ședințe în 3 sesiuni paralele

13.00 – 13.15 – Pauză de cafea

13.15 – 14.45 – Ședințe în 3 sesiuni paralele

14.45 – 15.00 – Ședință în plen

Programul detaliat al conferintei_02.06.2018

PROGRAMUL CONFERINȚEI 

Data desfășurării: 23.06.2018

Locul desfășurării: Republica Moldova, mun. Chișinău, 

bd. Decebal 139, Institutul de Formare Continuă

Acces online:  https://iic.md/pages/?id=63

23 iunie 2018

8.00 – 9.30 – Înregistrarea participanților

9.30 – 11.00 – Ședință în plen

11.00 – 11.15 – Pauză de cafea

11.15 – 11.45 – Ședințe în 5 secțiuni paralele 

11.45 – 12.15 – Pauză de cafea

12.15 – 13.45 – Ședințe în 5 secțiuni paralele

13.45 – 14.00 – Pauză de cafea

14.00 – 15.00 – Master Class, Training, Workshop-uri în paralel

15.00 – 15.30 – Ședință de totalizare

Programul detaliat al conferintei_23.06.18

Conferința științifico – practică

INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

Acces online clasă în limba română – goo.gl/y5zky1

Acces online clasă cu traducere simultană în limba rusă – goo.gl/DoSK8e

30 noiembrie 2018

Aula 328

09:00 – 10:00 Înregistrarea participanților

10:00 – 10:45 Deschiderea conferinței. Prezentarea Conferinței

10:45 – 11:00 Pauză

11:00 – 13:15 Ateliere de lucru (în paralel)

 1. Chestionare interactive (Google Forms) – aud. 308, formator –  Ina ȚARĂLUNGĂ
 2. Instrumente pentru învățare / evaluare (Quizziz) – aud. 318, formator – Ludmila IVANCOV
 3. Instrumente pentru creare prezentări (Youtube, Prezi) – aud. 310, formator – Maria HARTI
 4. Creare video lecții interactive (Adobe Presenter) – aud. 320, formator – Liuba ȚIBULISCHI

13:15 – 13:45 Pauză

13:15 – 16:00 Ateliere de lucru (în paralel)

 1. Instrumente pentru învățare / evaluare (Learningapps.org) –aud. 320, formator –  Liuba ȚIBULISCHI
 2. Instrumente pentru creare prezentări (Sound Cloud, Google Slides, Canva) – aud. 310, formator – Maria HARTI
 3. Instrumente pentru învățare / evaluare (Kahoot) – aud. 308, formator – Ina ȚARĂLUNGĂ
 4. Instrumente pentru învățare / evaluare (Plickers) – aud. 318, formator – Ludmila IVANCOV

Programul detaliat al Conferintei pentru 30 noiembrie 2018

Conferința științifico – practică

INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ

Acces online clasă în limba română – goo.gl/y5zky1

Acces online clasă cu traducere simultană în limba rusă – goo.gl/DoSK8e

01 decembrie 2018

Aula 328

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților

09:30 – 09.45 Cuvânt de salut

 1. Simion CAISÎN, rector, Institutul de Formare Continuă
 2. Reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
 3. Rodica GUȚU, șef al Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău

09:45 – 11:00 Ședința în plen

 1. Vâltoarea schimbărilor în educație: Cum ne adaptăm?

Simion CAISÎN, rector, Institutul de Formare Continuă

 1. Informatica școlară în era digitală,

Anatol GREMALSCHI, dr.hab., director de programe IPP 

 1. Un nou Cadru de referință al Curriculumului Național, Vladimir GUȚU, hab., profesor univ., decan USM
 2. Pedagogul între presiune și susținere,

Pavel MACARI, dr.șt.fiz.- mat., director, LT ”C. Sibirschi”

 1. Retelizarea în didactica postmodernă, Adrian GHICOV, doctor habilitat, conf. univ., Institutul de Științe ale Educației

11:00 – 11:15 Pauză

11:15 – 13:00 Ședințe în 6 secțiuni paralele

 1. Metode moderne de predare / învățare – aud. 327, moderator Ilie VANCEA
 1. Evaluarea rezultatelor școlare – aud. 213, moderator Ion SPINEI
 1. Educația personalizată – aud. 215, moderator Serafima ROȘCOVAN
 1. Dezvoltarea abilităților digitale – aud. 329, moderator Ludmila IVANCOV
 1. Rolul mediului în procesul educațional – aud. 328, moderator Tatiana TINTIUC
 1. Rolul relației profesor-elev în procesul educațional – aud. 339, moderator Elena DAVIDESCU

13:00 – 13:20 Pauză

13:20 – 15:15 Ședințe în 6 secțiuni paralele

 1. Metode moderne de predare / învățare – aud. 327, moderator Ilie VANCEA
 1. Evaluarea rezultatelor școlare – aud. 213, moderator Ion SPINEI
 1. Educația personalizată – aud. 215, moderator Serafima ROȘCOVAN
 1. Dezvoltarea abilităților digitale – aud. 329, moderator Ludmila IVANCOV
 1. Rolul mediului în procesul educațional – aud. 328, moderator Tatiana TINTIUC
 1. Rolul relației profesor-elev în procesul educațional – aud. 339, moderator Elena DAVIDESCU

15:30 – 16:00 Ședința de totalizare

Programul detaliat al Conferintei pentru 01 decembrie 2018

Resursele conferinței

Prezentări

Tab Content

Foto Galerie

Video Galerie

Comentarii

Vă aduc la cunoştinţă că sâmbătă am avut deosebita plăcere de a participa on-line, pentru prima oară, la conferinţa organizată în cadrul IFC. În acest context, Vă aduc cele mai sincere gânduri de recunoştinţă pentru faptul că aţi reuşit să atrageţi sute de spirite în tornada erei digitale. Vă mulţumesc pentru oportunitatea de a culege experienţe constructive, pe care , cu siguranţă, urmează să le aplic în practică.
Pavlov Tatiana
profesoară
Conferința de astăzi a fost plină de substanță, conferită de calibrul invitaților. Emoția s-a regăsit în fiecare prezentare din cadrul secțiunilor organizate. Felicitări organizatorilor!
Marinela Hand
Moldovița, Suceava, România
Un eveniment bine organizat, subiecte actuale, utile. Mulțumim colegilor pentru diseminarea bunelor practici în domeniul TIC, organizatorilor pentru competența managerială, ospitaliere, inovație și grija față de sporirea brandului profesorului.
Angela Ojog
Moldova
Un eveniment didactic plin de creativitate si inovatie pedagogica! Un forum de excelenta didactica pentru profesorii din republica! Multumiri organizatorilor!
Serafima Roșcovan
Moldova
Astept cu interes edițiile viitoare și alte manifestari.
Giorgiana Ioan
România
Mult succes, de pe meleaguri românești! O experiența didactică inedită și o colaborare pe măsură! Sa ne vedem cu bine și în anul următor!
Geta Raduta
România

Ateliere de lucru

29 noiembrie 2019
9:30 - 11:00

29 noiembrie 2019
12:00 - 13:30

29 noiembrie 2019
14:00 - 15:00

30 noiembrie 2019
09:00 - 15:15

29 iunie 2019
15:30 - 16:00

Înregistrare la conferință