Admiterea la studii are loc în baza studiilor superioare sau medii de specialitate

          Actele necesare:

  1. Buletinul de identitate (original şi copia simplă)
  2. Fotografie 3×4 – 1 buc.
  3. Actul despre studii (original şi copia simplă)
  4. Confirmare de la locul de muncă (pentru cei ce se înscriu la cursuri de recalificare a cadrelor didactice)
  5.  Fişa personală (se completează la depunerea actelor)
  6. Actul şi copia simplă care confirmă schimbarea numelui (în caz de necesitate)
  7. Chitanţa care confirmă achitarea taxei de studii conform prevederilor Contractului (se eliberează la încheierea contractului).

     Remarcă: Deţinătorii diplomelor de studii ale altor state, iniţial vor legaliza actele de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Admiterea la cursurile de perfecţionare/specializare/cursuri tematice/cursuri multidisciplinare are loc pe parcursul întregului an de studii.

Programe educaționale     Diplome și durata studiilor     Forma contractului
Specialități și tarife     Regulamentul admiterii