Membrii Senatului

 1.  Caisîn Simion, preşedintele Senatului, rector
 2.  Ţurcan Grigore, secretar științific
 3. Spinei Ion, prorector
 4.  Vancea Ilie, prorector
 5. Tintiuc Tatiana, prorector
 6. Magla Olga, contabil-șef
 7. Carchilan Lilia, șef Secție Marketing
 8.  Bezerău Aliona, şef Secţia Studii şi Asigurarea Calităţii
 9. Ţibulischi Liuba, șef Centru Învățământ la Distanță
 10.  Schwarzwald Iulia, şef catedră Limbi Străine
 11. Sosna Boris, şef catedră Drept
 12. Tocan Parascovia, şef catedră Economie
 13.  Fedotova Svetlana,  şef catedră Tehnologii Informaţionale
 14.  Stîngu Vera, şef secţie Personal şi Secretariat 
 15.  Rudaia Tamara, şef Bibliotecă
 16. Rîngaci Valentin, catedra Tehnologii Informaţionale
 17. Davidescu Elena, conferențiar universitar catedra Pedagogie și Psihologie
 18. Reprezentantul auditorilor