Rector
Caisîn Simion, dr., conf.univ. 

Prorector pentru activitatea didactică
Spinei Ion, dr., conf.univ.

Prorector pentru dezvoltarea instituţională
Vancea Ilie, dr., conf.univ.

Prorector pentru activitatea ştiinţifică
Tintiuc Tatiana, dr., conf.univ. 

Secretar științific
Țurcan Grigore

Secţii

Personal şi secretariat
Stângu Vera

Studii şi asigurarea calităţii
Bezerău Aliona 

Marketing
Carchilan Lilia

Contabilitate
Magla Olga

Asistenţă informatică
Frunze Alexei

Biblioteca
Rudaia Tamara

Administrativ-gospodărească
Țibulischi Serghei

Catedre

Limbi Moderne
Shwarzwald Iulia, doctor

Tehnologii Informaţionale
Fedotova Svetlana, lector superior

Economie
Parascovia, dr., conf. univ. 

Pedagogie și Psihologie
Tintiuc Tatiana, dr., conf. univ.

Drept
Sosna Boris, dr., conf. univ.

Centrul Învăţământ la distanţă
Țibulischi Liuba         

rectorat@iic.md

 

spinei@iic.md

vancea@iic.md

tintiuc@iic.md

 

tucan@iic.md

 

 

stingu@iic.md


aliona.mocan1971@gmail.com

carchilan@iic.md


magla@iic.md


alex4usm@gmailcom


tamara@iic.md

 

 

 

ilcica@yahoo.co.uk


svetlana@iic.md

partocan@yahoo.com


tintiuc@iic.md


sosnaboris@mail.ru


liuba@iic.md

022-24-41-64,

022-85-46-77

022-85-46-68

022-85-46-71

022-85-46-84

 

022-85-46-76

 

 

022-24-41-64


022-85-46-72

022 85 46 71


022-85-46-85


022-85-46-99


022-85-46-73


022-85-46-92

 

 

022-85-46-75


022-85-46-79

022-85-46-81


022-85-46-84

 

022-85-46-79

 

022-85-46-90