Rector

Caisîn Simion, dr., conf.univ.

Prorector pentru activitatea didactică

Spinei Ion, dr., conf.univ.

Prorector pentru activitatea ştiinţifică

Tintiuc Tatiana, dr., conf.univ.

Secretar științific

Țurcan Grigore

Secţii

Personal şi secretariat

Stîngu Vera

Studii şi asigurarea calităţii

Bezerău Aliona

Marketing

Socolovschi Angela

Contabilitate

Magla Olga

Asistenţă informatică

Frunze Alexei

Biblioteca

Rudaia Tamara

Administrativ-gospodărească

Țibulischi Serghei

Catedre

Limbi Străine

dr., conf.univ.

Tehnologii Informaţionale

Fedotova Svetlana, lector universitar

Economie

dr., conf. univ. 

Pedagogie și Psihologie

Tintiuc Tatiana, dr., conf. univ.

Drept

Sosna Boris, dr., conf. univ.

Centrul Învăţământ la distanţă

Țibulischi LiubaPersonal

 

rectorat@iic.md

 

spinei@iic.md

 

tintiuc@iic.md

tucan@iic.md

 

stingu@iic.md

bezerau@iic.md

socolovschi@iic.md

 

magla@iic.md

alex4usm@gmailcom

 

tamara@iic.md

 

 

 –

ilcica@yahoo.co.uk

svetlana@iic.md

.

 

tintiuc@iic.md

sosnaboris@mail.ru

liuba@iic.md

 

022-85-46-77

 

022-85-46-68

 

022-85-46-84

022-85-46-76

 

022-24-41-64

 

022-85-46-72

022 85 46 71

 

022-85-46-85

022-85-46-99

 

022-85-46-73

 

022-85-46-92

 

022-85-46-75

 

022-85-46-79

 

022-85-46-81

 

022-85-46-84

022-85-46-79

 

022-85-46-90