Şef catedră dr., conf.univ. Tocan Parascovia, tel.022-85-46-81, partocan@yahoo.com

Este o catedră cu un spectru larg de pregătire a cadrelor pentru cele mai diverse domenii ale economiei naționale. Baza tuturor specializărilor o constituie pregătirea fundamentală economică, plus specializarea în domeniile corespunzătoare.

Catedra Economie dispune de un corp profesoral adecvat misiunii asumate, caracterizat prin prestigiu profesional şi didactic, bogată experienţă practică.

Cadrele didactice sunt capabile să insufle studenţilor ştiinţa şi curajul de a iniţia şi dezvolta o afacere, de a organiza şi conduce un grup de oameni spre atingerea unui obiectiv, de a înţelege mediul economic în care acţionează, de a sintetiza trăsăturile specifice ale acestuia şi de ale folosi pentru aprofundarea cunoaşterii economice sau pentru satisfacerea intereselor proprii sau ale grupului din care va fac parte eniile corespunzătoare.

    Catedra Economie pregăteşte specialişti în următoarele domenii:

  1. Business și administrarea afacerilor – specialiști cu o largă pregătire economică pentru activitatea profesională în diverse domenii ale administrării afacerilor, contribuind la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic
  2. Contabilitatea – specialiști de înaltă calificare cu abilităţi şi competenţe valoroase pentru sistemul contabil şi economia naţională a ţării, capabile să satisfacă atât necesităţile beneficiarilor cât şi să se integreze în comunitatea europeană şi internaţională

Limbile de studii: română și rusă

Vă așteptăm cu plăcere!
Informații suplimentare: Chișinău, bd. Decebal 139
Tel: 022-85-46-71, 022-85-46-89