Specialitatea “Business și administrare” iți asigură o deschidere către elita financiară!

Ce înseamnă specializarea ”Business și Administrarea Afacerilor”? Înseamnă știința care crează o echipă din oameni cu diverse specializări, uniți într-o misiune și un țel comun. Este un integrător de discipline foarte complex, care te învață cum să reușești în știința numită “afaceri”.

Ce înseamnă să fii om de afaceri astăzi? Nu e o specializare ca oricare alta. Domeniul este dur, complicat, controversat, multidisciplinar și destul de nou.

Daca matematicile se studiază din antichitate, administrarea afacerilor ca specializare universitară este o invenție a secolului XX. În matematici, rezolvarea înseamnă în general să pleci de la un set de date cunoscute și să găsești o soluție unică.

În afaceri, trebuie să faci un efort să-ți definești problema și să găsești întotdeauna o soluție, care nu e niciodată unică. Nu există un procedeu, o metoda care să te ducă la ea. În plus, influența timpului face ca o afacere care a mers bine o perioadă, să devină, lin sau brusc, o catastrofă. Pentru că afacerea se mișcă în timp, totul se mișcă: piața, clienții, furnizorii, concurența, legislația, moda.

Afacerea este ca un sistem de ecuații, în care întotdeauna numărul de necunoscute este mai mare decât numărul de ecuații. Nu există o soluție unică, dacă ar exista, toți competitorii, mai devreme sau mai târziu, ar fi găsit-o. Și atunci orice profit ar dispărea.

Managerul, care are responsabilitatea afacerii, trebuie să fixeze anumiți parametri ca să rezolve sistemul. Fixarea parametrilor o face din intuiție, din cărți, copiindu-i pe alții, din deducții. Dacă parametrii sunt puși greșit (chiar și unul singur), afacerea intră în zona de pierderi, care este foarte mare, în loc să intre în zona de profit, care este de obicei redusă.

O facultate de administrare a afacerilor caută să-ți ofere un set de reguli foarte clare, de care trebuie să ții seama întotdeauna ca să poziționezi acești parametri cât mai corect. Nici o afacere nu poate fi construită la întamplare. Doar pe talent și pe învațătură.

Discipline fundamentale:

 1. Microeconomia
 2. Teoria evidenţei contabile
 3. Macroeconomia
 4. Contabilitate financiară
 5. Psihologie organizaţională

Discipline opţionale:

 1. Tehnologii informaţionale în administrarea afacerilor (MS project, MS PowerPoint, Web design)
 2. Principii şi metode de gestiune a resurselor umane
 3. Managementul relaţiilor cu publicul
 4. Managementul timpului

Discipline de specializare:

 1. Dreptul afacerilor
 2. Marketing
 3. Management
 4. Asigurări şi reasigurări
 5. Managementul riscurilor
 6. Managementul inovaţiilor
 7. Managementul resurselor umane
 8. Planificarea businessului
 9. Analiza economico-financiară
 1. Contabilitate de gestiune
 2. Finanţele firmei
 3. Managementul investiţiilor
 4. Managementul strategic
 5. Comunicarea în afaceri şi negocieri
 6. Logistica firmei
 7. Metode şi tehnici fiscale
 8. Managementul comparat
 9. Managementul calității
 10. Psihologia managerială

Durata studiilor – 1 an
Forma studiilor – e-learning
Costul studiilor – 8900 lei/an