Edificarea economiei de piaţă este un proces complex care solicită mutaţii multiple de natură economică, socială şi politică. Operaţionalizarea acestora este condiţionată de calitatea managementului, manifestată de la nivelul agenţilor economici şi până la nivel macroeconomic.

Sunt solicitate noi metode de gestiune a resurselor, sunt căutate noi metode de utilizare şi protejare a resurselor naturale de care dispune fiecare areal economic, de folosire a resurselor umane ale fiecărei comunităţi. Catedra noastră s-a angajat în acest proces, orientându-se spre pregătirea tinerilor, cărora doreşte să le cultive capacităţile de adaptare la cerinţele economiei de piaţă şi să le transmită cunoştinţele necesare pentru a participa la luarea deciziilor cu caracter economic în această lume în schimbare.

Premisele ale acestor intenţii sunt asigurate de difuzarea largă a celor mai noi cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul financiar – contabil.

Specializarea Finanțe și contabilitate este o zonă de studiu a activităților financiare din cadrul instituțiilor financiare.

Aici vei învăța cum să măsori și să gestionezi corect capitalul atât al unei firme cât și pe cel personal, cum să citești și să înțelegi rapoartele financiare emise de diferite instituții sau cum să calculezi și să minimalizezi riscurile financiare.

Planul de învăţământ este astfel structurat încât să vină în întâmpinarea dorinţei studenţilor de a se pregăti în scopul de a descoperi cu uşurinţă o oportunitate de afaceri şi o nişă pe piaţa forţei de muncă.

Discipline fundamentale:

 1. Rapoarte financiare
 2. Asigurări și reasigurări
 3. Planificarea businessului
 4. Teoria evidenței contabile
 5. Analiza economico-financiară
 6. Control și audit
 7. Organizarea contabilității
 8. Standardele naționale de contabilitate
 9. Finanțele firmei
 10. Tehnologii informaționale în ontabilitate
 11. Contabilitatea practică

Discipline opţionale:

 1. Tehnologii informaţionale în administrarea afacerilor (MS project, MS PowerPoint, Web design)
 2. Managementul riscurilor
 3. Metode și tehnici fiscale
 4. Strategii financiare și investiționale în întreprinderi

Durata studiilor – 1 an
Forma de studii – serală sau e-learning
Costul studiilor – 8900 lei/an

Vrei să devii un adevărat specialist,
să ai o carieră de succes şi să poţi gestiona propria afacere?
Vino la Institutul de Formare Continuă și înscrie-te la studii: bd. Decebal 139
Contactează-ne: 022-85-46-71, 022-85-46-89