Catedra Pedagogie și Psihologie

Şef catedră – Tintiuc Tatiana, dr., conf.univ., tel.0 22 85 46 84, tintiuc@iic.md

Dinamica socială actuală, caracterizată prin accelerarea schimbărilor atât în ansamblul societăţii, cât şi la nivelul fiecărei comunităţi, determină necesitatea de a învăţa adultul, ca mijloc de adaptare la noile condiţii socio-economice. Situaţiile de viaţă şi relaţiile actuale dintre indivizi, evoluţia ştiinţei şi tehnologiilor necesită adaptări radicale ale omului, care prin educaţie se poate înarma cu noi modalităţi de realizare personală, exprimare şi aspiraţie.

Catedra Pedagogie și Psihologie îşi propune să dezvolte şi să formeze la auditori viziuni umaniste asupra lumii, nu doar prin obţinerea cunoştinţelor, ci şi prin transformarea ierarhiilor interne, dobândirea unui alt mod de a acţiona şi a interacţiona, valorificând întregul bagaj de cunoştinţe. Instruirea se desfăşoară pe baza programelor moderne, care urmăresc perfecţionarea dezvoltării personale, sociale şi profesionale, în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Catedra Pedagogie și Psihologie este în permanentă căutare de noi forme şi metode de instruire. Procesul continuu de formare calitativă a cadrelor didactice are un efect benefic asupra procesului de instruire a auditorilor.

Preocupările catedrei sunt: asigurarea unei oferte educaţionale de calitate, actualizarea programelor, în acord cu cererea manifestată pe piaţa muncii şi aprofundarea cunoştinţelor și cercetării de specialitate în domeniile ofertei educaţionale.

Activitatea ştiinţifică a catedrei este orientată spre mai multe direcţii: cercetare de doctorat a personalului catedrei, cercetare ştiinţifică şi practică, participarea cu succes în diferite proiecte naționale și internaționale. Rezultatele cercetărilor sunt reflectate în monografii, materiale didactice, articole etc.

Colectivul de cadre didactice este constituit în majoritate din tineri doritori de performanţă, implicaţi şi deschişi spre relaţii de bună comunicare şi colaborare cu studenţii; cu stagii importante de formare pe diverse coordonate ale procesului didactic, care pregătesc specialişti de înaltă calificare în domeniul psihologiei. Absolvenţii obţin cunoştinţe, noi calităţi şi un alt mod de a acţiona şi interacţiona.

Catedra Pedagogie și Psihologie prezintă o ofertă educaţională generoasă, punctată prin programele de studii la:

  1. Psihologie
  2. Logopedie
  3. Recalificare cadre didactice
  4. Perfecționare cadre didactice: 20 credite și 10 credite

Vă așteptăm cu plăcere!
Informații suplimentare: Chișinău, bd. Decebal 139
Tel: 022-85-46-71, 022-85-46-89