Obiectivul fundamental al acestui program este acela de a oferi o bază teoretică și practică aprofundată, care să permită beneficiarilor să-și formeze și exerseze setul de competențe necesare în Ingineria software. În acest set sunt cuprinse competențe profesionale:

 • Proiectarea sistemelor software și Tehnologia Informației și Comunicației (TIC).
 • Descrierea structurală și funcțională a componentelor software.
 • Utilizarea metodologiilor și mediilor de proiectare a bazelor de date.
 • Elaborarea unor componente software și TIC folosind metode de proiectare, limbaje de programare, algoritmi, structuri de date, protocoale și tehnologii.
 • Proiectarea, realizarea și implementarea componentelor aplicațiilor software.
 • Identificarea și explicarea modelelor de bază pentru organizarea și gestiunea datelor în baze de date.
 • Proiectarea, realizarea și dezvoltarea aplicațiilor web dinamice folosind cele mai noi tehnologii.
 • Utilizarea, configurarea și dezvoltarea sistemelor și aplicațiilor software.
 • Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru exploatarea și dezvoltarea software.
 • Explicarea funcționării și a interacțiunii cu mediul a aplicațiilor software.
 • Demonstrarea capacităților de lucru în echipă, identificarea rolurilor și responsabilităților individuale și commune, luarea deciziilor și atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.