„Programarea înseamnă găsirea unui set de paşi care rezolvă o problemă
şi traducerea lor într-un limbaj înţeles de o maşină.
Pe scurt, programarea înseamnă instruirea unui agent non-uman, tehnologic,
pentru ca acesta să acţioneze aşa cum dorim!“

 • Avantajele meseriei de programator:
  Pasiunea pentru IT se transformă în profesie.
  Job asigurat datorită dezvoltării neîncetate a tehnologiilor IT.
  Perspective de avansare deoarece ești disponibil de a învăţa în continuu.
  Remunerare înaltă datorită diversității cunoștințelor și abilităților.

Programarea este destul de dura… este doar 0 și 1… ori merge ori nu merge…
Recomand tuturor celor care sunt la început – să aveți răbdare!
Descoperiți cât mai multe aspecte ale acestei meserii
și aplicați la specialitatea Programarea sistemelor informaționale.

Lista disciplinelor

 • Arhitectura PC şi echipamente perifirice
 • Proiectare baze de date si limbajul SQL
 • Reţele computaţionale şi protocoale Internet
 • Sistemul de operare MS Windows
 • Baze de date corporative(SGBD Oracle)
 • Componente GUI & Java applets
 • Elaborare aplicaţii Delphi
 • Grafică de rastru (PhotoShop)
 • Limbajul Assembler
 • Limbajul HTML
 • Limbajul JavaScript
 • Metode de compilare
 • Programare în C#
 • Programare în Java (Java 2)
 • Programare logică (Prolog)
 • Programare modulară (C)
 • Programare orientată pe obiecte (C++)
 • Structuri de date si metode de programare
 • Elaborare aplicaţii Oracle
 • Analiză şi proiectare orientate pe obiect (UML Rational Rose)

Studenţii care aleg acest domeniu devin
specialişti în dezvoltarea şi implimentarea proiectelor software

Absolvenţii sunt mereu solicitatţi pe piaţa forţei de muncă şi obţin posibilităţi interesante de angajare atît în ţară cît şi peste hotare.

Înscrie-te aici: Chișinău, bd. Decebal 139

 tel. 022-85-46-71, 022-85-46-89