Institutul de Formare Continuă Vă informează:

În anul de studii 2018-2019 cursurile de formare continuă 10 credite pentru cadrele didactice, manageriale și psihologii școlari se vor desfășura fără întreruperea activității de muncă prin metoda Blended regim offline.

Graficul desfășurării cursurilor:

20.08.2018-01.09.2018

03.09.2018-15.09.2018

17.09.2018-29.09.2018

01.10.2018-13.10.2018

15.10.2018-27.10.2018

29.10.2018-10.11.2018

12.11.2018-24.11.2018

26.11.2018-08.12.2018

10.12.2018-22.12.2018

24.12.2018-04.01.2019

06.01.2019-18.01.2019

20.01.2019-01.02.2019

03.02.2019-15.02.2019

17.02.2019-01.03.2019

03.03.2019-15.03.2019

17.03.2019-29.03.2019

31.03.2019-12.04.2019

14.04.2019-26.04.2019

28.04.2019-10.05.2019

12.05.2019-24.05.2019

26.05.2019-07.06.2019

09.05.2019-21.06.2019

23.06.2019-05.07.2019

07.07.2019-19.07.2019

Durata studiilor – 2 săptămâni
Costul studiilor – 500 lei

Înscrierea la cursuri – online
022-85-46-71, 022-85-46-89

Vă așteptăm cu plăcere!