Institutul de Formare Continuă Vă informează:

În anul  de studii 2020-2021 cursurile de formare continuă 10 credite pentru cadrele didactice, manageriale și psihologii școlari se vor desfășura fără întreruperea activității de muncă prin metoda Blended regim offline.

Graficul desfășurării cursurilor 10 credite profesionale 2020-2021

27.09.2021-09.10.2021

11.10.2021-23.10.2021

25.10. 2021-06.11.2021

08.11.2021-20.11.2021

22.11.2021-04.12.2021

06.12.2021-18.12.2021

20.12.2021-31.12.2021

03.01.2022-15.01.2022

17.01.2022-29.01.2022

31.01.2022-12.02.2022

14.02.2022-26.02.2022

28.02.2022-12.03.2022

14.03.2022-26.03.2022

28.03.2022-09.04.2022

11.04.2022-23.04.2022

25.04.2022-07.05.2022

09.05.2022-21.05.2022

23.05.2022-04.06.2022

06.06.2022-18.06.2022

20.06.2022-02.07.2022

Durata studiilor – 2 săptămâni
Costul studiilor – 750 lei

Înscrierea la cursuri – online
022-85-46-71, 022-85-46-89

Vă așteptăm cu plăcere!