Institutul de Formare Continuă Vă informează:

În anul  2019 cursurile de formare continuă 10 credite pentru cadrele didactice, manageriale și psihologii școlari se vor desfășura fără întreruperea activității de muncă prin metoda Blended regim offline.

Durata studiilor – 2 săptămâni
Costul studiilor – 500 lei

Înscrierea la cursuri – online
022-85-46-71, 022-85-46-89

Vă așteptăm cu plăcere!