Înregistrare la cursul de formare profesională a cadrelor didactice 10 credite