Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice –
 investiție superioară în dezvoltarea capitalului uman!

Motto: ,,Meseria de Profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăsește seara, odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, unde pregătirea excepționala este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, ingrată şi plină de farmec” (Victor Hugo)

Institutul de Formare Continuă organizează
recalificarea cadrelor didactice la următoarele specialități:

 1. Limba engleză
 2. Psihologie
 3. Pedagogie preşcolară
 4. Pedagogie clase primare
 5. Psihopedagogie specială
 6. Management educațional
 7. Managementul educației incluzive
 1. Bazele antreprenoriatului
 2. Informatică
 3. Geografie
 4. Istorie
 5. Istorie şi educaţia civică
 6. Educație civică
 7. Educaţie tehnologică
Durata studiilor – 1 an
Costul – 3900 lei

       

 Modul de organizare: instruire la distanţă
(fără cheltuieli de transport, cazare, diurnă)

022-85-46-71
022-85-46-89