Ai absolvit facultatea și vrei să devii profesor, dar nu ai studii în pedagogie?
Vino la IFC și urmează Programul de Formare Psihopedagogică
organizat la distanță pentru o carieră didactică!

Pentru obținerea calificării didactice se admit persoanele cu studii superioare sau medii de specialitate (colegiu).

Absolvirea cursului de recalificare la Modulul psihopedagogic acordă dreptul de predare în învăţământul preuniversitar obligatoriu, în condiţiile acumulării a unui minim de 60 de credite transferabile.

Programul cuprinde 1800 ore și este repartizat pe următoarele module:

  1. Pedagogie
  2. Psihologie
  3. Didactica disciplinei
  4. Practica pedagogică
  5. Educația incluzivă

Evaluarea finală include susținerea portofoliului la fiecare modul.

În rezultatul realizării integrale a programului de studii se eliberează Diploma de recalificare profesională, care oferă dreptul de exercitare a profesiei didactice.

Durata de studii – 1 an
Prețul – 3900 lei

Vă așteptăm cu plăcere la adresa: Chișinău, bd. Decebal 139
Informații suplimentare: 022 85 46 89, 022 85 46 71