Disciplinele de studii la specialitatea Tehnologia Informației

 • Arhitectura PC și echipamente periferice
 • Bazele algoritmizării  și programării
 • Proiectarea bazelor de date și limbajul SQL
 • Rețele computaţionale şi protocoale Internet
 • Sistemul de operare (MS Windows, Linux)
 • Sistemul editorial Adobe InDesign
 • MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Crearea paginilor Web (HTML, CSS)
 • Grafică de rastru (Adobe PhotoShop)
 • Limbajul de programare C++
 • Sistem de gestiune a bazelor de date (MS Access)
 • Administrarea SO MS Windows
 • Limbajul de programare JavaScript
 • Programare orientată pe obiecte (Java)
 • Grafică tridimensională (3DMax)
 • Administrare rețelelor
 • Limbajul de programare Python
 • Baze de date corporative (SGBD Oracle)
 • Gestiunea proiectelor (MS Project)
 • Bazele programării GUI (awt)
 • Design grafic (Adobe Illustrator)
 • JavaScript Frameworks
 • Administrarea serverelor Web
 • Elaborare aplicaţii Web (PHP)

https://iic.md/ro/studii/calificare-suplimentara/catedra-tehnologii-informationale/

Alegând această specialitate deveniți creatorul viitorul următoarelor generații!