Programul de recalificare profesională  la specialitatea Tehnologia informației  asigură:

 • dobândirea cunoştinţelor fundamentale din domeniul de studii calculatoare şi tehnologia informaţiei care să asigure înţelegerea, punerea în aplicaţie şi crearea de noi cunoştinţe în activitatea inginerească din domeniu.
 • formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor în practică, de determinare a priorităților, de rezolvare în diferite contexte şi circumstanţe a problemelor specifice domeniului tehnologiei informației;
 • dobândirea abilităţilor şi experienţei necesare lucrului în echipă pentru soluţionarea problemelor tehnice din domeniul tehnologiei informaţiei;
 • necesitatea de specialişti în tehnologia informaţiei pentru unităţile economice din zonă, capabili de a se adapta schimbărilor rapide tehnologice care vor avea loc în viitor;
 • acumularea cunoştinţelor teoretice şi a experienţei practice de bază în programarea calculatoarelor cu scopul utilizării lor în rezolvarea problemelor din diverse domenii;
 • dezvoltarea abilităţilor de lucru în colectiv, în echipe, formarea deprinderilor de studiu de sine stătător şi de autoevaluare a rezultatelor obţinute, de utilizare a experienţei într-un mediu de muncă interactiv, a capacităţilor de a lua decizii optimale (realizabile) şi de a răspunde problematicii sociale, ştiinţifice şi etice în procesul de activitate ştiinţifică şi practică.

O diplomă  în
IT   a INSTITUTULUI DE FORMARE CONTINUĂ

vă poate ajuta să urmăriți următoarele cariere:

 • Vizualizator Big Data:                               utilizați instrumente de vizualizare și software pentru a comunica informații în diferite moduri; să prezinte datele într-un mod ușor de înțeles și să identifice tiparele, tendințele și corelațiile; transformă, îmbunătățește și integrează datele în funcție de cerințele afacerii; combinați seturi de date în mai multe surse; și să furnizeze date într-un mod util și atrăgător pentru utilizator.
 • Analist de date despre afaceri:                      lucrați cu părțile interesate, analiștii și conducerea superioară pentru a înțelege strategia de afaceri și întrebările care trebuie puse; identifică nevoile de cercetare; concepeți experimente și faceți recomandări pe baza rezultatelor; conduce proiecte de analiză complexă pentru a sprijini afacerea.
 •  Proiectant de baze de date: proiectați baze de date stabile și fiabile; să dezvolte, să testeze, să îmbunătățească și să întrețină baze de date noi și existente pentru a ajuta utilizatorii să recupereze datele în mod eficient; și să colaboreze îndeaproape cu dezvoltatorii pentru a asigura coerența sistemului
 • Ingineri de date: dezvoltă, construiește, testează și întrețin arhitecturi precum baze de date și sisteme de procesare pe scară largă; culege, procesează și transformă date brute din diferite surse și terțe părți; și extrage date din sisteme pentru a dezvolta informații și a lua decizii de afaceri.
 • Dezvoltator web și software:                 dezvoltă, codifică, testează și depanează aplicații software; interpretează cerințele clienților; lucrați cu o echipă pentru a cerceta, proiecta și scrie software; și să colaboreze cu alții pentru a înțelege și rezolva problemele din software-ul existent.

.

Disciplinile
de specialitate

 • Proiectarea bazelor de date şi limbajul SQL,
 • Inițiere în programare
 • Programare modulară (C/C++)
 • Programare GUI (awt, swing)
 • Structuri de date şi metode de programare,

Despre curs

Obiectivul fundamental al programului Tehnologia informației este asigurarea necesarului de specialişti în tehnologia informaţiei pentru unităţile economice din zonă, capabili de a se adapta schimbărilor rapide tehnologice care vor avea loc în viitor.

Tehnologia informației

Durata studiilor 2 ani
Forma de învățământ
Cu frecvență
Orele au loc Dimineața sau seara
Limba de instruire
Română / Rusă.

Oportunități
de angajare

IT Service Desk Technician
NET Developer (Middle)
Front-End Developer
Administrator rețea de calculatoare

Alegând această specialitate deveniți creatorul viitorul următoarelor generații!