Înregistrare la cursul de formare profesională a cadrelor didactice
10 credite