Specialități catedra Tehnologii informaționale

Șeful catedrei – Fedotova Svetlana, lector superior, 022-85-46-79, 079702830.

Domeniul Tehnologii Informaționale este unul dintre cele mai complexe domenii ale profilului Calculatoare, orientat spre serviciile IT şi elaborarea produselor software.

Catedra Tehnologii Informaționale pregătește specialiști de înaltă calificare în domeniul tehnologiilor informaționale moderne. Ulterior, absolvenții facultății sunt solicitați în cele mai variate sfere de activitate. Spectrul larg de cunoștințe și abilitați în lucrul cu tehnologiile IT oferă posibilități de angajare în domeniul de activitate ales. Gratie acestui fapt, absolvenții facultății Tehnologii Informaționale sunt permanent solicitați pe piața forței de muncă. Ei activează atât în organele administrative de stat și municipale, societăți comerciale și de asigurare, companii de investiții și comerț, cât și în companiile IT internaționale.

Planul de studii

Piața forței de muncă în sfera tehnologiilor informaționale este foarte dinamică. Astfel, pregătirea teoretică a studenților este completată cu o bogată formare practică obținută în condițiile concrete în care absolvenții urmează să își desfășoare activitatea. Membrii catedrei realizează periodic o analiză a schimbărilor și tendințelor în piața forței de muncă, actualizând planul de studii conform cerințelor care apar continuu. Programul de studii include următoarele discipline fundamentale și de specialitate:

 • Arhitectura PC
 • Sistemele de operare
 • Programare orientată pe obiecte
 • Proiectarea bazei de date
 • Web design
 • Programare Web
 • Bazele de date
 • Sistemele editoriale
 • Grafica computaționala
 • Administrarea sistemelor informaționale
 • Rețele computaționale și protocoale
 • Structuri de date și metode de programare

Catedra T pregătește specialiști în următoarele domenii:

La facultate sunt admise persoanele:

 • cu studii superioare
 • cu studii medii de specialitate
 • cu studii medii și studenți ai ultimului sau penultimului an de studii

Cursurile sunt predate de profesori calificați, cu stagii importante de formare pe diverse coordonate ale procesului didactic, în săli și laboratoare de informatică moderne, dotate cu mijloace hardware și software.

Instruirea este organizată: cu frecventă de zi sau de seară

Vă așteptăm cu plăcere la adresa:
Chișinău, bd. Decebal 139

Informații suplimentare:
022 85 46 89, 022 85 46 71